Docházkové systémy

Automatizovaný docházkový a přístupový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby a k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Díky širokým možnostem a rozumné ceně lze docházkový systém aplikovat jak v malých firmách, tak ve velkých provozech s tisíci zaměstnanců.

 Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, efektivnějšího využívání pracovní doby, zvýšení pracovní morálky, vyloučení neoprávněných přesčasových hodin. Dále dosáhnete časových a tím i finančních úspor při zpracování informací o docházce a přípravě podkladů pro mzdy. Na základě výše uvedených skutečností lze velmi snadno vypočítat rychlou návratnost prvotní investice na pořízení systému.